UTP w RSW Perspektywy 2019

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy awansował względem ubiegłego roku.

W kategorii publicznych uczelni technicznych znalazł się na 14. z 23. pozycji (awans z zeszłorocznej pozycji 17.) Jesteśmy 48 uczelnią w kategorii uczelni publicznych. Pozytywnym jest awans w rankingu studiów inżynierskich dotyczący kierunków technicznych:  Architektura - miejsce 10. z miejsca 12., Inżynieria środowiska - miejsce 23. z miejsca 26.

Uczelnie oprócz ogólnej oceny zostały klasyfikowane w rankingach szczegółowych obejmujących określone, istotne dla funkcjonowania uczelni kryteria.

Świetną informacją dla uczelni jest skok z 15. na 8. miejsce w kategorii Innowacyjności. Świadczy to o kreatywności kadry i nowoczesności w podejściu do rozwiązywania problemów, co jest dobrą podstawą do kształcenia studentów. Potwierdza to inny ranking zatytułowany Absolwent na Rynku Pracy 2018, w którym UTP zostało sklasyfikowana na 32 miejscu (skok o dwa miejsca względem ubiegłego roku). Wynika z tego, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy. Ich fachowość i aktywność zawodowa powodują, że pracodawcy to doceniają. Dla uczelni przygotowującej kadry dla nowoczesnej gospodarki to bardzo dobra informacja. Świadczy o programach studiów odpowiadających potrzebom firm i zaspokajających oczekiwania kandydatów. Dodatkową zaletą jest uzyskane miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwentów - 19. 43 miejsce UTP to kategoria Preferencje pracodawców.