EUROELEKTRA na UTP

16 kwietnia na naszym uniwersytecie odbyła się Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA adresowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki od wielu lat współpracuje przy organizacji olimpiady ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, przygotowując zadania dla uczestników oraz udostępniając sale podczas wręczania nagród. Laureaci i finaliści konkursu oraz towarzyszący im nauczyciele w dniu uroczystego podsumowania zwiedzają uczelnię i zapoznają się z ofertą kształcenia.

Laureatom tegorocznego finału serdecznie gratulujemy.