Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

10-11 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

------------------------------------------------------------

Pierwszy dzień konferencji rozpocznie się otwartym posiedzeniem Senatu UTP, któremu towarzyszyć będzie uroczyste nadanie godności Doktora Honoris Causa profesorowi Andrzejowi Rutkowskiemu. Podczas konferencji poruszony zostanie także temat aktualnych problemów i stanu wdrażania przepisów Ustawy 2.0. 

Drugiego dnia w Hotelu Mercure planowana jest sesja robocza, podczas której dyskusji poddane zostaną zagadnienia:

1. "Prezentacja informacji o:
- wewnątrzuczelnianym sposobie podziału subwencji, 
- funkcjonowaniu Szkoły doktorskiej"

2. "Aktualne problemy prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów" - prof. Tomasz Borecki (SGGW)

Szczegółowe informacje dotyczące Uroczystego Senatu i nadania godności Doktora Honoris Causa tutaj