Konsorcjum UTP i UKW dla innowacyjności

28 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową wniosków złożonych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

 

W wyniku dokonanej oceny merytorycznej zarekomendowano przyznanie finansowania UTP w konsorcjum z UKW. Ostateczna kwota dofinansowania poszczególnych projektów zostanie ustalona po określeniu końcowej wartości budżetu dla programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” oraz w drodze negocjacji kosztorysów z poszczególnymi wnioskodawcami.