V edycja Indeksu dla Rolnika

4 kwietnia 2019 roku w Auditorium Novum na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym odbył się finał piątej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” połączony z uroczystą galą wręczenia „Indeksów” dla najlepszych finalistów.

 

Do rywalizacji o indeksy na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przystąpiło 20 finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 6 grudnia 2018 roku.


Finałowym zadaniem konkursowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat:
„Trwałe użytki zielone – pielęgnacja i użytkowanie”.

Indeksy zdobyli:
Artur Rogacki z ZS RCKU w Przemystce
Daniel Bagiński z ZS CKR w Marianowie
Mikołaj Ciaciuch z ZS CKR w Bydgoszczy
Paweł Baran z ZS CKR w Sypniewie
Jakub Pawlak z ZS CKR w Starym Brześciu
Radosław Pawłowski z ZS CKR w Gołotczyźnie
Mateusz Kozimiński z ZS Nr 3 w Rypinie
Piotr Wojasiński z ZS CKR w Starym Brześciu
Grzegorz Kręcicki z ZS CKR w Starym Brześciu
Wojciech Romańczyk z ZS CKR w Dobryszycach
Alina Krzyżan z ZS CKR w Bydgoszczy

Finaliści otrzymali również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez wielu sponsorów. W tym nagrodę Rektora UTP prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego i od Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt  prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego.
Nagrody ufundowały także instytucje i firmy:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Minikowa, Stowarzyszenie Agro Klaster Kujawy z Bydgoszczy, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bydgoszczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łobżenicy, Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszcz, firma POLCALC producent nawozów wapniowych z Łodzi, firma Lechpol z Szubina, Masarnia Zawistowski z Władysławowa, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy z Bydgoszczy, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z Poznania.
Podczas uroczystości ogłoszenia wyników V Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” wszyscy uczestnicy gali mogli wysłuchać interesującej prelekcji Pan Leszka Beszczyńskiego wicedyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy pt: „Bezpieczny obrót gotówkowy i bezgotówkowy w bankowości mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich.” Galę uświetniła również swoim krótkim recitalem Pani Wiktorii Witak – studentki II roku budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.


Wszystkim finalistom i laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!