IV Międzynarodowy Warsztat Biomedyczny

1-2 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-14.30 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (RCI – Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego - sala C8) odbędzie się IV Międzynarodowy Warsztat Biomedyczny.

Warsztat poprzedzi otwarcie wystawy pt. „Charming Hubei, Precious Memory” w Galerii Innowacji (1.04.2019 godz.10:00). Wystawa jest kolejnym etapem promowania kultury i języka chińskiego po obchodach Chińskiego Nowego Roku i rozpoczęciem nauki j. chińskiego na naszym uniwersytecie.


Tematyka warsztatu biomedycznego to "Dyskusja przyczyn i skutków powstawania chorób i dysfunkcji cywilizacyjnych typu lokomocyjnego na przykładzie populacji lokalnej"
Choroby cywilizacyjne typu lokomocyjnego, takie jak dysfunkcje układu lokomocyjnego u człowieka i wśród zwierząt domowych, wady postawy, zapalenia stawów, dolegliwości osteoartretyczne i osteoporotyczne, anomalia w krążeniu krwi w organizmie, choroby neurodegeneracyjne (np., cukrzyca typu II), niektóre nowotworowe, itp., stanowią syndrom współczesnych czasów – negatywny atrybut wysoko rozwiniętego społeczeństwa nowoczesnej technologii oraz informatyzacji życia jednostki umiejscowionej w społeczności alienujących się indywiduów.
Przyczyny chorób cywilizacyjnych typu lokomocyjnego są często określane nieprecyzyjnie, metodą behawioralną, swoistą metodą prób i błędów. Skutki tych chorób są z kolei trudne do oddzielenia w sposób jasny od przyczyn, co prowadzi do akumulacji wielkiej ilości opracowań, które pogłębiają przepaść w precyzyjnym rozdzieleniu tych dwóch kategorii. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia diagnostyki i terapii w leczeniu tych chorób oraz w uzyskaniu większego komfortu na styku pacjent-lekarz, z udziałem bardzo ważnej roli personelu pomocniczego, dedykowanego rozwiązaniu problemu, tj. przedstawicieli nauk technicznych (inżynierii biomedycznej, elektroniki, mechatroniki, informatyki stosowanej, biotechnologii, inżynierii chemicznej i procesowej, itd.) oraz podstawowych (matematyków, fizyków, chemików oraz biologów).
Dwudniowy Międzynarodowy Warsztat Biomedyczny będzie stanowił twórczą próbę zasypania przepaści w zakresie niezrozumienia jasnego rozdziału między przyczynami a skutkami tych chorób oraz dysfunkcji w celu poprawienia stanu wiedzy społeczności lokalnej Pomorza i Kujaw w tym zakresie. Dzień I będzie stanowił rozprawienie się z tematyką Przyczyn Chorób i Dysfunkcji Cywilizacyjnych Typu Lokomocyjnego, podczas gdy Dzień II podejmie próbę lepszego niż dotychczas zrozumienia Skutków Chorób i Dysfunkcji Cywilizacyjnych Typu Lokomocyjnego. W warsztatach potwierdzili udział odpowiednio wysokiej klasy wykładowcy oraz twórczy adepci sztuki naukowo-badawczej z kraju i zagranicy.

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz współfinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2019/