WIM w finale

9 stycznia 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, nad którą objął Honorowy Patronat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Do finałowego etapu konkursu zostały zakwalifikowane dwie prace obronione na naszej uczelni:

  • praca Tomasza Burczyńskiego, pt. "Projekt i budowa stanowiska do badania wybranych czujników układu sterowania silnika", wykonana pod kierunkiem dr. inż. Daniela Perczyńskiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.
  • praca Szymona Imiłkowskiego, pt. "Samobieżny transporter konstrukcji o dużej masie i/lub objętości - projekt koncepcyjny", wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Bogdana Ligaja, prof. UTP na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.