Inauguracja semestru letniego ze studentami zagranicznymi Erasmus+

Rozpoczęliśmy na UTP wraz ze studentami zagranicznymi programu Erasmus+ semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

 

Przyjechało do nas 80 studentów z partnerskich uczelni z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Rumunii. W pierwszym tygodniu semestru studentów czekają spotkania integracyjne i zapoznawcze, zwiedzanie Bydgoszczy i Torunia, warsztaty wprowadzające do nauki j. polskiego oraz spotkanie z oficerem policji na temat bezpieczeństwa. W organizację wydarzeń zaangażowany jest Dział Współpracy Międzynarodowej, Studium Języków Obcych oraz studenci UTP. Część studentów Erasmus+, którzy przyjechali na studia w semestrze zimowym zdecydowała się  przedłużyć swój pobyt w Bydgoszczy i kontynuować naukę na UTP również w semestrze letnim.