Czek dla UTP

3 października 2018, podczas inauguracji roku akademickiego, został odczytany list wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, w którym minister nauki i szkolnictwa wyższego dziękuje m.in. władzom uczelni, wykładowcom, badaczom za zaangażowanie w pracę nad reformą szkolnictwa i cenne inspiracje wniesione do ustawy.

Wicepremier poinformował także o przekazaniu Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Bydgoszczy obligacji skarbowych na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 816 000 złotych.