Wzory umów o zakwaterowanie w DS 2019 2020

Uwaga!
Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach i pozostawić w administracji DS podczas kwaterowania. Wypełnić jedynie dane osobowe na pierwszej stronie umowy oraz pkt. 6 w paragrafie 4 oraz podpisać. Pozostałe dane (rodzaj i numer pokoju, cenę za zakwaterowanie oraz dzień zawarcia umowy) wypełni pracownik DS.

Przed podpisaniem umowy prosimy zapoznać się z Regulaminem Domu Studenta <pobierz>

Wzory umów:

1. dla studentów i doktorantów Uniwersytetu posiadających obywatelstwo polskie: dla Domów Studenta Fordon (F-1, F-2) <pobierz>, dla Domu Studenta Błonie (B-1) <pobierz>

2. dla studentów i doktorantów innych Uczelni (dotyczy następujących Uczelni: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum W Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) posiadających obywatelstwo polskie: dla Domów Studenta Fordon (F-1, F-2) <pobierz>, dla Domu Studenta Błonie (B-1) <pobierz>

3. dla studentów i doktorantów innych Uczelni (niewymienionych powyżej) posiadających obywatelstwo polskie: dla Domów Studenta Fordon (F-1, F-2) <pobierz>, dla Domu Studenta Błonie (B-1) <pobierz>  

 

Drukuj