Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla studentów i doktorantów)

 
Termin składania wniosków (wraz z wymaganymi dokumentami) dla studentów i doktorantów upływa 28 września 2018 r.

Wnioski wypełnione elektronicznie (w wersji elektronicznej i papierowej) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału. Szczegóły w poniższych komunikatach.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Komunikat dla studentów

Tryb ubiegania się studentów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Komunikat dla doktorantów

Tryb ubiegania się doktorantów UTP o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)


Drukuj