Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

kierunek studiówprofil kształceniapoziom kształceniaefekty kształcenia
elektronika i telekomunikacja ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i 2013/14
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
elektrotechnika ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
energetyka ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2013/2014 i w latach kolejnych
informatyka stosowana ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 oraz 2016/2017
  dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
teleinformatyka ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się  w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).


Drukuj