Bezpłatne ksero

Osoby, które ze względu na posiadaną niepełnosprawność mają trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, mogą bezpłatnie skserować materiały z zajęć.

Korzystanie z tej usługi wymaga wcześniejszego zgłoszenia się do pracownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich w celu otrzymania stosownego dokumentu upoważniającego do bezpłatnego korzystania z ksero.

Bezpłatne ksero dostępne jest obecnie:

  • Dziekanat – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (bud. 2.4)
  • Dziekanat – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (bud. 2.5)
  • Instytut Matematyki i Fizyki - pok. 204 (bud.2.7)

Drukuj