Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów

Drodzy studenci!

7 października 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za znaczące osiągniecia na rok akademicki 2019/2020.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Ze szczegółami możecie zapoznać się na stronie Ministerstwa - zobacz

Wnioski wypełnione elektronicznie (w wersji elektronicznej i papierowej) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

Szczegółową procedurę składania wniosków opublikujemy wkrótce na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stypendia-i-zapomogi/stpendia-mnisw-za-wybitne-osiagniecia


Drukuj