Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie Wydziału w następujących terminach:

studenci III semestru studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w I i II semestrze studiów II°) do 18 marca 2019 r.

osoby przyjęte na I rok studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ostatnim roku studiów I°) do 8 kwietnia 2019 r.


Drukuj