godlo
logoutp
hr excellence

Zapisy na lektoraty

Gratulujemy przyjęcia na studia wyższe w UTP!

Gratulujemy przyjęcia na studia wyższe w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w rekrutacji letniej i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Upływa termin składania dokumentów!

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w UTP

Wrzutnia biblioteczna – zwrot książek 24/7

Biblioteka Główna UTP mając na uwadze wygodę użytkowników, a w szczególności studentów z niepełnosprawnościami udostępniła wrzutnię książek – urządzenie do zwrotów książek wypożyczonych w Bibliotece Głównej przez 24/7, bez konieczności wizyty w Wypożyczalni BG.

Wakacyjne programy stypendialne na Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown

Santander ogłasza nabór na wakacyjne programy stypendialne na Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown.

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie Wydziału w następujących terminach:

studenci III semestru studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w I i II semestrze studiów II°) do 18 marca 2019 r.

osoby przyjęte na I rok studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ostatnim roku studiów I°) do 8 kwietnia 2019 r.

Najlepsi absolwenci 2017/2018 (kredyty studenckie)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich na stronie http://www.utp.edu.pl/pl/student/doktorant/pomoc-materialna/kredyty-studenckie publikujemy listę najlepszych absolwentów Uczelni roku akademickiego 2017/2018.

Wysokość stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarządzeniem nr Z.16.2018.2019 Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelniana Radą Samorządu Doktorantów ustalił następujące zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019:

Program stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 - X edycja to inicjatywa skierowana do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów i doktorantów

Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW i OC przygotowanej specjalnie dla studentówi i doktorantów naszego Uniwersytetu przez InterRisk Vienna Insurance Group.
Czas na wykupienie ubezpieczenia upływa 31 stycznia 2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Menu