Terminarz rekrutacji

1. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunki: Architektura (A), Architektura wnętrz (AW), Wzornictwo (W)

Rejestracja internetowa:  Egzaminy praktyczne:  Składanie dokumentów:   Ogłoszenie wyników:
od 03.06.2019 r. do 08.07.2019 r.

09.07.2019 r.

architektura (A)
architektura wnętrz (AW)
wzornictwo (W)

od 15.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w tym sobota: 20.07.2019 r. (dotyczy osob zakwalifikowanych do przyjęcia) 11.07.2019 r. egz. praktycznych A, AW, W
12.07.2019 r. zakwalifikowani do przyjęcia
26.07.2019 r. przyjęci

Kierunki: pozostałe

Rekrutacja  Rejestracja internetowa Składanie dokumentów  Ogłoszenie wyników**
podstawowa  od 03.06.2019 r. do 08.07.2019 r.   od 15.07.2019 r. do 22.07.2019 r. (dotyczay osób zakwalifikowanych do przyjęcia)  12.07.2019 r. zakwalifikowani do przyjęcia
26.07.2019 r. przyjęci
uzupełniacjąca* od 17.07.2019 r. do 22.07.2019 r. rejestracja i składanie dokumentów. 26.07.2019 r.
uzupełniacjąca* od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r. rejestracja i składanie dokumentów. 05.09.2019 r.
uzupełniacjąca* od 10.09.2019 r. do 20.09.2019 r. rejestracja i składanie dokumentów (w tym 14.09.2019 r.) 26.09.2019 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

2. REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja  Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Ogłoszenie wyników** 
podstawowa od 03.06.2019 r. do 30.08.2019 r. 05.09.2019 r.
uzupełniająca* od 10.09.2019 r. do 20.09.2019 r. w tym sobota: 14.09.2019 r 26.09.2019 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

3. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja  Rejestracja internetowa i składanie dokumentów  Rozmowa kwalifikacyjna***  Ogłoszenie wyników** 
podstawowa od 03.06.2019 r. do 23.09.2019 r. w tym sobota: 21.09.2019 r 25.09.2019 r. 27.09.2019 r.

** Ogłoszenie wyników: do godziny 12.00 tylko na koncie indywidualnym w IRK,
*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)


Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

NIEDOSTARCZENIE W TERMINIE KOMPLETU DOKUMENTÓW UNIEWAŻNIA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ I OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW W UTP

Dokument do pobrania: Terminarz rekrutacji 2019/2020

 


Drukuj