Terminarz rekrutacji

1. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja  Rejestracja internetowa i składanie dokumentów  Ogłoszenie wyników**
uzupełniająca* od 10.09.2019 r. do 20.09.2019 r. rejestracja i składanie dokumentów (w tym 14.09.2019 r.) 26.09.2019 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

2. REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja  Rejestracja internetowa i składanie dokumentów Ogłoszenie wyników** 
uzupełniająca* od 10.09.2019 r. do 20.09.2019 r. w tym sobota: 14.09.2019 r 26.09.2019 r.

*na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą

3. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja  Rejestracja internetowa i składanie dokumentów  Rozmowa kwalifikacyjna***  Ogłoszenie wyników** 
podstawowa od 03.06.2019 r. do 23.09.2019 r. w tym sobota: 21.09.2019 r 25.09.2019 r. 27.09.2019 r.

** Ogłoszenie wyników: do godziny 12.00 tylko na koncie indywidualnym w IRK,
*** Jeżeli dotyczy (sprawdź zasady rekrutacji)


Dokumenty należy złożyć (w teczce wiązanej) w PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu dokumentów do UTP) na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

NIEDOSTARCZENIE W TERMINIE KOMPLETU DOKUMENTÓW UNIEWAŻNIA REJESTRACJĘ INTERNETOWĄ I OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW W UTP

Dokument do pobrania: Terminarz rekrutacji 2019/2020

 


Drukuj