Rolnictwo

Oferta dydaktyczna

rolnictwo 2st

Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku rolnictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 3 semestry. Do wyboru masz następujące specjalności: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji będzie około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji dzięki pogłębionej wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Nauczysz się metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i zasad ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy badawczej i rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl

Drukuj