Zootechnika

Zootechnika - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zootechnika2

specjalności:

  • HODOWLA ZWIERZĄT I GOSPODARKA PASZOWA
  • HODOWLA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH I GOSPODARKA ŁOWIECKA

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu hodowli zwierząt, studia na kierunku zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Tym bardziej, że to kierunek wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów!

Co będziesz studiował - tylko tutaj posiądziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, technologii ich utrzymania, żywienia i pielęgnacji, produkcji surowców żywnościowych, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwa i prowadzenia gospodarstwa.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem, doradztwo rolnicze, nadzór hodowlany, laboratoria specjalistyczne, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, Polskie Federacje Hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, gospodarstwa agroturystyczne i rolne, Polski Związek Łowiecki.

Kryteria przyjęć

zootechnika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj