Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

ochrona srodowiska foto1Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska są realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i trwają 3 semestry. W obu formach studiów masz do wyboru trzy specjalności: ochrona środowiska przyrodniczego i ochrona zasobów leśnych (realizacja na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt) oraz przemysłowe technologie w ochronie środowiska (realizacja na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej). Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji na studiach stacjonarnych jest około 900 godzin, w tym co najmniej 165 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także nauczysz się wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Nabędziesz umiejętność porozumiewania się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizowania pracy grupowej i kierowaniem pracą zespołową. Nabyte wykształcenie pozwoli Ci na podejmowanie wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Nauczysz się też zasad ustawicznego kształcenia i swojego zawodowego rozwoju.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do podjęcia pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących: ochrona srodowiska foto2

  • statystyki i modelowania w naukach o środowisku - posługiwanie się metodami statystycznymi w opracowywaniu danych i analizach środowiskowych, modelowanie procesów i zjawisk w przyrodzie, przewidywanie skutków zamierzonego oddziaływania na środowisko.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

  • ekotoksykologii - posługiwanie się metodyką toksykologii w zakresie ochrony środowiska, ocena potencjalnych źródeł intoksykacji, racjonalne i bezpieczne stosowanie substancji ekotoksycznych, ocena zatrucia i sposobów detoksykacji;
  • planowania przestrzennego - identyfikacja rodzajów krajobrazu, współpraca z planistami, analiza i interpretacja dokumentów planistycznych, ocena skutków środowiskowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie części przyrodniczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • polityki ochrony środowiska - rozumienie zmian w polityce ochrony środowiska, rozumienie uwarunkowań politycznych i prawno-ekonomicznych w ochronie środowiska, rozumienie zasad polityki ekologicznej, wykorzystywanie wiedzy z zakresu problematyki środowiskowej w edukacji i kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i w tworzeniu programów ochrony środowiska na różnych poziomach.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.whbz.utp.edu.pl

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami