Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana trwają 3 semestry. Do wyboru są następujące specjalności:

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • systemy informatyczne,
 • bioinformatyka.

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek INFORMATYKA STOSOWANA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) inżyniera: kierunku obieralnego (informatyka stosowana) oraz po kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka,

b) inżyniera/licencjata kierunków realizowanych w obszarze nauk:

 • technicznych, które nie zostały uwzględnione w punkcie a),
 • ścisłych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku informatyka stosowana są dostępne na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie:

studia stacjonarne (zobacz)

studia niestacjonarne (zobacz)

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej informatyce. Twoje przygotowanie pozwoli na pracę i zarządzenie zespołami:

 • programistycznymi (języki wysokopoziomowe, niskopoziomowe oraz skryptowe),
 • projektującymi bazy danych i przetwarzającymi dane wielowymiarowe,
 • projektującymi różnorodne systemy informatyczne.

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytucjach/firmach tworzących oraz rozwijających szeroko pojęte systemy informatyczne.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtie.utp.edu.pl.

finanse rachunkowosc foto1Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Zdobędziesz umiejętności przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty ds. finansów w bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcy finansowo-inwestycyjnego lub podatkowego, analityka finansowego lub audytora, a także jesteś gotowy do prowadzenia własnej działalności.

Jesteś pierwszy, ale na pewno nie ostatni - kierunek finanse i rachunkowość  prowadzony jest przez Wydział Zarządzania zlokalizowany przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy. Pierwsi studenci rozpoczną studia na tym kierunku w roku akademickim 2016/2017. Bądź jednym z nich!

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Najpierw poznasz podstawy mikroekonomii, makroekonomii, prawa gospodarczego, matematyki, statystyki, teorii organizacji i zarządzania, których znajomość jest niezbędna, by w dalszym toku studiów zgłębiać tajniki finansów i rachunkowości. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku finanse i rachunkowość wchodzą zagadnienia związane z: finansami, finansami przedsiębiorstw, podatkami i systemem podatkowym, zarządzaniem ryzykiem, bankowością, ubezpieczeniami gospodarczymi, rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, zarządzaniem płynnością finansową, ewidencją i sprawozdawczością finansową oraz planowaniem finansów w przedsiębiorstwie.

finanse rachunkowosc foto2Jak długo będziesz studiować - kierunek finanse i rachunkowość realizowany jest na 3-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS i ERASMUS PLUS.

Specjalności, specjalności, specjalności - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych masz do wyboru jedną z trzech specjalności: rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek finanse i rachunkowość znajdziesz na stronie wydziałowej http://wz.utp.edu.pl

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - oferujemy studia, które spełniają polskie i europejskie standardy kształcenia; około 30% godzin możesz wybrać sam, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i  przyszłą pracą zawodową.

Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki trwającej 3 miesiące.

Prorektor czuwa - kierunek finanse i rachunkowość uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia standardy i wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.

technologia zywnosci foto2Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej. Do wyboru masz trzy specjalności:

 • Technologia produktów roślinnych i żywienie człowieka,
 • Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych,
 • Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.

technologia zywnosci foto1Przedmioty specjalnościowe realizowane będą na różnych wydziałach, odpowiednio: na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii (1), Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (2) oraz na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP (3). Łącznie do realizacji jest około 933 godzin, w tym 440 godzin przeznaczone jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną skutkującą dobrą znajomością zagadnień ogólnotechnologicznych, jednostkowych technologii spożywczych oraz kwalifikacjami do kierowania firmą produkującą żywność przetworzoną. Realizując obowiązkowe przedmioty prowadzone w języku angielskim poszerzysz zasób słownictwa specjalistycznego przydatnego zarówno w studiowaniu literatury, jak i prowadzeniu konwersacji. Będziesz umiał projektować nowe produkty żywnościowe, potrawy zgodne z aktualnymi trendami, poznasz preferencje konsumenckie. Będziesz umiał samodzielnie przeprowadzać eksperymenty  naukowe, analizować i interpretować wyniki badań, jak również będziesz świadomy odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej wpływ na zdrowie konsumenta. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

technologia zywnosci foto3Twoja potencjalna praca – absolwenci uzyskają tytuł mgr inż. Będą mogli ubiegać się o stanowiska pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, jednostkach zarządzających i kontrolujących zakłady produkcyjne oraz jednostki zajmujące się obrotem środkami spożywczymi, jak również w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i instytucjach nadzorujących prawidłowe żywienie oraz popularyzujących zdrowe żywienie.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • socjologii żywienia,
 • ekonomiki konsumpcji żywności,
 • wychowania fizycznego.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • współczesnych trendów w żywieniu człowieka i edukacji żywieniowej,
 • żywności funkcjonalnej, wygodnej i specjalnego przeznaczenia,
 • zanieczyszczenia i zafałszowania żywności oraz modyfikatorów produktów spożywczych,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • technologii produkcji zwierzęcej oraz technik histologicznych stosowanych w ocenie surowców rzeźnych,
 • maszyn i urządzeń specjalistycznych.

 

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.

 

Oferta kształcenia na studiach podyplomowych

w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

(wykaz alfabetyczny)

1) Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP;

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

2) Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Adam Mroziński; e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: helena.ciara@utp.edu.pl

3) Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 79; e-mail: kboifb@utp.edu.pl

4) Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Piotrowska

Sekretariat studiów: tel. 52 340 99 30; e-mail: jacek.sztubecki@utp.edu.pl

5) Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 81; e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

6) Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann

Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl

7) Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Maciej Matuszewski; e-mail: Maciej.Matuszewski@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 40; e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl

8) Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Robert Polasik; e-mail: robert.polasik@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: 340 82 55; e-mail: kasial@utp.edu.pl

9) Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr Grażyna Voss

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

10) Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

11) Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

12) Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Ciechacki; e-mail: krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl; tel. 52 340 87 48

Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 64; e-mail: krystyna.kowalczewska@utp.edu.pl

www.spawalnik.utp.edu.pl

13) Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Janusz Musiał; e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl

14) Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

15) Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska

Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl

16) Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Jan Dybała; e-mail: jan.dybala@utp.edu.pl; tel. 52 374 97 31;

17) Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

Sekretariat studiów: tel. 52 374 90 03; e-mail: sylwia.kolodziejczyk@utp.edu.pl

18) Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Marciniak

Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 28; e-mail: wtie.ziit@utp.edu.pl

19) Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

20) Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Zajdel; e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 76

21) Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska; e-mail:kra-kor@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 54

22) Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Sekretariat studiów: tel. 52 340 84 40; e-mail: benek@utp.edu.pl

Dyscyplina naukowa zootechnika obejmuje wiedzę o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: anatomia zwierząt, fizjologia, genetyka, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena, mikrobiologia zootechniczna, zoologia stosowana i ekologia, mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i trwają 4 lata (8 semestrów). Program studiów obejmuje łącznie około 680 godzin zajęć dydaktycznych, z zakresu następujących przedmiotów: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań zootechnicznych, zastosowanie statystyki i informatyki w badaniach biologicznych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekunów naukowych.

Studia doktoranckie w dyscyplinie zootechnika realizowane są na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierzą UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne pozostałych kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej zootechnika odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich:

Celujący i bardzo dobry 5,0 pkt.
Dobry plus 4,5 pkt.
Dobry 4,0 pkt.
Dostateczny plus 3,5 pkt.
Dostateczny 3,0 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej:

Celujący i bardzo dobry 5,0 pkt.
Dobry plus 4,5 pkt.
Dobry 4,0 pkt.
Dostateczny plus 3,5 pkt.
Dostateczny 3,0 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunki: zootechnika, ochrona środowiska, biotechnologia, biotechnologia medyczna, weterynaria, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia – 6 pkt.;
kierunki: leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria biomedyczna – 3 pkt.;
inne kierunki studiów z nauk przyrodniczych – 2 pkt.

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 6 pkt.) w zakresie:

a) uzasadnienie wyboru dyscypliny naukowej,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

 

E. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych):

C2* 10 pkt.
Celujący, Bardzo dobry lub C1 8 pkt.
Dobry plus lub B2 7 pkt.
Dobry lub B1 5 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Udokumentowana znajomość języka angielskiego jest punktowana dodatkowo – 2 pkt.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów.

Dyscyplina naukowa budowa i eksploatacja maszyn należy do dziedziny nauk technicznych i obejmuje wiedzę o problematyce konstrukcyjnej, technologii wytwarzania oraz technologii eksploatacji (głównie w powiązaniu z problematyką transportu). Problematyka badawcza tej dyscypliny wyznaczana jest na potrzeby słuchaczy przez wykłady monograficzne obowiązkowe: wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej, wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej, postępy w technice wytwarzania, podstawy teorii i inżynierii systemów, podstawy diagnostyki maszyn, wibroakustyka maszyn i urządzeń, metody optymalizacyjne w budowie i eksploatacji maszyn, modelowanie procesów i systemów eksploatacji, wybrane zagadnienia mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamika maszyn, wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych, badania doświadczalne w budowie maszyn, podstawy projektowania urządzeń mechatronicznych, projektowanie środowiskowych procesorów energii, zintegrowane systemy rozdrabniania. Studia doktoranckie z budowy i eksploatacji maszyn są wspomagane przez grono pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz przez pracowników Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. W programie studiów znalazł się wykład monograficzny obieralny prowadzony przez tych pracowników naukowych. Wybrane przykłady wykładów: metody komputerowe w mechanice ośrodków ciągłych, zawansowane metody cyfrowej obróbki sygnału, sieci neuronowe, metody i zastosowanie sztucznej inteligencji, podstawy matematyczne generacji sekwencji pseudolosowych oraz teorii kodowania.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 810 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 13 przedmiotów (filozofia, język angielski, metodologia badań naukowych, informatyka i metody numeryczne w nauce, matematyka w zastosowaniach, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, wykłady monograficzne obieralne i obowiązkowe i seminarium doktorskie). Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin, poczynając od drugiego roku studiów) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników nauki (profesorów). Stosuje się zasadę konieczności zadeklarowania przybliżonego tematu pracy doktorskiej do końca pierwszego roku studiów oraz obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego do końca szóstego semestru. Studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn realizowane są na Wydziale Mechanicznym UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= 2A+ 0,5B+C+2D+E

A. Średnia ocen za cały tok studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” – waga 2 przy średniej ocen:

> 4,8 10 pkt.
(4,6 - 4,8> 9 pkt.
(4,4 - 4,6> 8 pkt.
(4,2 - 4,4> 7 pkt.
(4,0 - 4,2> 5 pkt.
poniżej 4,0 0 pkt.

 

B. Ocena z języka obcego- waga – 0,5

Punkty przyznawane są na podstawie egzaminu z języka (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych). W przypadku zdania kluczowych testów typu First Certificate itp. - 10 pkt.

Ocena z zaliczenia/egzaminu:

Celujący, bardzo dobry 10 pkt.
Dobry, Dobry plus 6 pkt.
Dostateczny, dostateczny plus 2 pkt.

 

C. Aktywność naukowa – waga 1

Suma punktów za aktywność naukową nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za udokumentowane publikacje oraz prace przyjęte do druku w czasopismach naukowych (brana jest pod uwagę jakość czasopisma), staże naukowe, udział w konferencjach i kursach naukowych, udokumentowany udział w pracy kół naukowych w trakcie studiów.

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna – waga 2

Suma punktów za rozmowę kwalifikacyjną nie może przekroczyć 10.

a) brane jest pod uwagę wykształcenie oraz sposób prezentacji zainteresowań naukowych kandydata, w tym tematyki badawczej, której dotyczy praca magisterska i planowana praca doktorska,

b) posiadanie innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 10.

 

E. Zgodność z profilem naukowym Wydziału – waga 1

Suma punktów nie może przekroczyć 10.

Brana jest pod uwagę zgodność kierunku, w którym kandydat uzyskał tytuł magistra inżyniera, z profilem naukowym (preferencjami rozwojowymi) Wydziału. Maksymalna sumaryczna liczba punktów – 65.

 

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 35 punktów.

Studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo mają na celu przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi formułować twierdzenia naukowe, przygotowywać referaty, artykuły oraz opracować pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Posiada umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych. Podczas studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę metodyczną dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, a także w zakresie psychologii, filozofii, etyki uczonego. Potrafi czynnie posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Studia doktoranckie stanowią podstawę do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i projektowej w dziedzinie nauk technicznych.

Studia w dyscyplinie budownictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym, trwają 8 semestrów i są bezpłatne. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budownictwo odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący 10 pkt.
Bardzo dobry 10 pkt.
Dobry plus 8 pkt.
Dobry 6 pkt.
Dostateczny plus 3 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący 5 pkt.
Bardzo dobry 5 pkt.
Dobry plus 4 pkt.
Dobry 3 pkt.
Dostateczny plus 2 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową: Kierunek: budownictwo – 10 pkt.; kierunek: inżynieria środowiska - 6 pkt.; kierunek: architektura i urbanistyka – 6 pkt.; inne kierunki – 2 pkt.

Kierunek: budownictwo 10 pkt.
Kierunek: inżynieria środowiska 6 pkt.
Kierunek: architektura i urbanistyka 6 pkt.
inne kierunki 2 pkt.

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2* 10 pkt.
Bardzo dobry lub C1 10 pkt.
Dobry plus lub B2 8 pkt.
Dobry lub B1 6 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 - 7 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 7.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Dyscyplina naukowa kształtowanie środowiska dotyczy wiedzy o środowisku przyrodniczym. Problematyka badawcza dyscypliny obejmuje m.in. nieożywione i ożywione elementy składowe środowiska i ich przestrzenną zmienność, czynniki i zjawiska przyrodnicze kształtujące właściwości środowiska, rodzaje antropopresji na środowisko i jej skutki, ochronę środowiska przed zagrożeniami i degradacją, sposoby racjonalnego korzystania ze środowiska i gospodarowania przyjaznego środowisku, kształtowanie krajobrazów otwartych, rozwijanie koncepcji ekorozwoju.

Studia w dyscyplinie kształtowanie środowiska prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i/lub w systemie niestacjonarnym (płatne czesne).

Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 750 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 12 przedmiotów (ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów) oraz przedmioty wykłady monograficzne i seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów) i obejmują łącznie około 300 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni. Zajęcia odbywają się podczas 6 zjazdów w każdym semestrze. Program studiów obejmuje przedmioty: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie, konferencja naukowa doktorantów. Ponadto doktoranci wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów. Studia doktoranckie w dyscyplinie kształtowanie środowiska realizowane są na Wydziale Rolniczym UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

 

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie albo licencjackie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący, bardzo dobry 10 pkt.
Dobry plus 8 pkt.
Dobry 6 pkt.
Dostateczny plus 3 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej/licencjackiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący, bardzo dobry 5 pkt.
Dobry plus 4 pkt.
Dobry 3 pkt.
Dostateczny plus 2 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunki: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, ochrona środowiska – 10 pkt;
kierunki: biologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, biotechnologia – 8 pkt.;
inne kierunki studiów biologicznych i rolniczych – 7 pkt.;
pozostałe kierunki – 0-7 pkt. wg stopnia zgodności programu ukończonych studiów I i II stopnia z programem kierunku ochrona środowiska w UTP *.

*/ liczbę punktów dla kierunków nie wymienionych określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydata suplementów do dyplomów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenia o przedmiotach objętych programem ukończonych studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2* 10 pkt.
Bardzo dobry lub C1 8 pkt.
Dobry plus lub B2 7 pkt.
Dobry lub B1 5 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 5 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 5.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie z jedną specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwają 4 semestry. Uruchomienie studiów jest możliwe przy naborze przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest ponad 900 godzin, w tym co najmniej 345 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także  organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zostaniesz przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • koncepcji zarządzania - rozumienie klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania, stosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania;
 • makroekonomii - rozumienie kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie;
 • prawa cywilnego - rozumienie roli prawa cywilnego w obrocie prawnym, posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi, dokonywanie podstawowych czynności prawych;
 • etyki w zarządzaniu - rozumienie zasad etycznych, ocenianie etycznych aspektów funkcjonowania organizacji, wybór właściwych zachowań z punktu widzenia etyki;
 • statystyki matematycznej - analizowanie problemów zarządzania metodami statystyki matematycznej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • zarządzania strategicznego - rozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego oraz metod i stosowania analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania;
 • zarządzania procesami - rozumienie istoty i prawidłowości podjęcia procesowego w zarządzaniu, rozumienie i stosowanie zasad i narzędzi zarządzania procesowego;
 • marketingu międzynarodowego - rozumienie problemów i uwarunkowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów marketingu międzynarodowego;
 • rachunkowości zarządczej - rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorczości - rozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu, formułowanie i wdrażanie rozwiązań przedsiębiorczych;
 • prawa handlowego - rozumienie natury i  źródeł prawa handlowego, interpretacji i stosowania prawa handlowego w praktyce;
 • logistyki - rozumienie istoty i roli logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, korzystanie z zasad organizacji procesów logistycznych;
 • psychologii w zarządzaniu - rozumienie podstawowych zjawisk społecznych i zachowań ludzkich w organizacji oraz czynników powodujących te zjawiska i zachowania, przeciwdziałanie zjawiskom i zachowaniom negatywnym;
 • negocjacji - rozumienie istoty i znaczenia negocjacji, stosowanie podstawowych technik negocjacyjnych w praktyce;
 • badań operacyjnych - formułowanie zasobów optymalizacyjnych, doboru właściwych metod analitycznych do rozwiązywania problemu, stosowanie metod badań operacyjnych jako narzędzia wspomagającego analizy decyzyjne;
 • bezpieczeństwa - rozumienie zależności występujących między zagrożeniami i stanem bezpieczeństwa, rozumienie mechanizmów kształcenia bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania kryzysowego.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wz.utp.edu.pl

Dyscyplina naukowa agronomia obejmuje wiedzę o gospodarce rolnej. Problematyka badawcza tej dyscypliny dotyczy środowiska przyrodniczego produkcji rolniczej, właściwości biologicznych i użytkowych roślin uprawnych, technologii produkcji roślinnej, organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: agrobiologia, agroekologia, agrometeorologia, gleboznawstwo rolnicze, chemia rolnicza, genetyka i hodowla roślin uprawnych, fitopatologia rolnicza, entomologia rolnicza, agrotechnika, pratotechnika, przechowalnictwo produktów roślinnych, ekonomika rolnictwa.

Studia w dyscyplinie agronomia prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i/lub w systemie niestacjonarnym (płatne czesne).

Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 750 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 12 przedmiotów (ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów) oraz wykłady monograficzne i seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów) i obejmują łącznie około 300 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni. Zajęcia odbywają się podczas 6 zjazdów w każdym semestrze. Program studiów obejmuje przedmioty: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie, konferencja naukowa doktorantów. Ponadto doktoranci wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia doktoranckie w dyscyplinie agronomia realizowane są na Wydziale Rolniczym UTP

Zasady naboru na studia doktoranckie

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej agronomia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie albo licencjackie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący, bardzo dobry  10 pkt.
Dobry plus   8 pkt.
Dobry   6 pkt.
Dostateczny plus   3 pkt.
Dostateczny   1 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej/licencjackiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący, bardzo dobry  5 pkt.
Dobry plus  4 pkt.
Dobry  3 pkt.
Dostateczny plus  2 pkt.
Dostateczny  1 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunek: rolnictwo – 10 pkt.;
kierunek: ogrodnictwo – 9 pkt.;
inne kierunki studiów rolniczych, biotechnologia – 8 pkt;
kierunki: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, 5 pkt.; pozostałe kierunki – 0-7 pkt. wg stopnia zgodności programu ukończonych studiów I i II stopnia z programem kierunku rolnictwo w UTP *.

*/ liczbę punktów dla kierunków nie wymienionych określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydata suplementów do dyplomów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenia o przedmiotach objętych programem ukończonych studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujacy lub C2*  10 pkt.
Bardzo dobry lub C1  8 pkt.
Dobry plus lub B2  7 pkt.
Dobry lub B1  5 pkt.
Dostateczny plus lub A2  3 pkt.
Dostateczny lub A1  1 pkt.

 

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 5 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 5.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

biotechnologia foto3Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej. Do wyboru masz dwie specjalności: agrobiotechnologię i biotechnologię w produkcji zwierzęcej. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Będziesz przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Nabędziesz umiejętność rozumienia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii, oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii, stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi itp.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących: biotechnologia foto7

 • metodologii pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów, optymalizacja technik doświadczalnych, opracowanie i weryfikacja danych doświadczalnych, przygotowanie danych do publikacji,
 • samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii,
 • złożoności powiązań w ekosystemach,
 • oceny korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska,
 • etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych,
 • formy i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl

Studia III stopnia studia doktoranckie umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dyscyplinie nauki oraz przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej, prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Nabór na rok akademicki 2017/2018 prowadzony jest w pięciu dyscyplinach naukowych i trwa do 21 września 2017 r.:

Załączniki:

rolnictwo foto2Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku rolnictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 3 semestry. Do wyboru masz następujące specjalności - na studiach stacjonarnych: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska, a na studiach niestacjonarnych: ekonomika i doradztwo rolnicze ora produkcja roślinna.  Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji będzie około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji dzięki pogłębionej wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Nauczysz się metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i zasad ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy badawczej i studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • ekofilozofii - wykorzystywanie treści kształcenia do wykonywania eksperymentów naukowych i ich opracowywania, rozumienie zjawisk ekologicznych zachodzących na obszarach wiejskich, planowanie ekorozwoju obszarów wiejskich;
 • agrofizyki - wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i obliczeń, opis procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach;
 • analizy instrumentalnej - prowadzenie badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej, ocena błędu analitycznego, wykonanie zestawów pomiarowych i planowanie toku procesu analitycznego.

rolnictwo foto1Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • agrobiotechnologii - posługiwanie się podstawowymi technikami stosowanymi w biotechnologii, prowadzenie kultur in vitro w skali laboratoryjnej, transgeneza roślin metodami wektorowymi i bezwektoro-wymi, selekcja i charakterystyka transformantów;
 • kształtowania środowiska - kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz;
 • metod badań rolniczych - planowanie badań, wybór metody badawczej prowadzenia oraz weryfikacji i interpretacji badań, dokonywanie opisu probabilistycznego i wnioskowanie statystyczne w przypadku zjawisk przyrodniczych;
 • postępu biologicznego - ocena różnych technologii uprawy rośli i wdrażania osiągnięć najnowszych badań podstawowych i stosowanych do praktyki rolniczej, wykorzystywanie przepisów prawnych związanych z systemami rolnictwa, technologią nawożenia, ochroną oraz uprawą roślin.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl

zarzadzanie i inzynieria prod foto1Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i trwają 3 semestry. Na studiach masz do dyspozycji dwie specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie oraz zarządzanie recyklingiem. Uruchomienie studiów jest możliwe przy naborze przynajmniej 30 studentów. Łącznie do realizacji jest ponad 900 godzin. Kierunki studiów pierwszego stopnia, po których możesz się ubiegać o przyjęcie na drugi stopień na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są związane z technikami i technologiami obejmującymi procesy wytwórcze w przemyśle i budownictwie, a także z ochroną środowiska i procesami produkcji naturalnej (bioprodukcji).

Twoje kwalifikacje – zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania oraz inżynierii produkcji w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, w tym międzyorganizacyjnymi, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zostaniesz przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i logistyką, prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowania wyzwań badawczych a także podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach zarządczych średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczyć będą:

 • elementów prawa ochrony środowiska – rozumienia i stosowanie podstawowych rozwiązań prawnych regulujących system ochrony środowiska,
 • modeli współpracy międzyorganizacyjnej – rozumienia i analizowanie zjawisk społecznych występujących w modelach współpracy międzyorganizacyjnej różnych typów,
 • ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej – rozumienia elementów systemu antropotechnicznego i wdrażanie zasad ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
 • zarządzania strategicznego – rozumienia i wdrażanie rozwiązań strategicznych w różnych jednostkach gospodarczych,
 • nowych tendencji w konsumpcji dóbr i usług – rozumienia istoty kształtowania tendencji w konsumpcji dóbr i usług i analizowanie korzyści wynikających z tej wiedzy oraz jej znaczenia dla efektywnego funkcjonowania organizacji.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczyć będą:

 • organizacji i modelowania procesów produkcyjnych – umiejętności posługiwania się specjalistycznymi metodami i technikami właściwymi do realizacji zadań związanych z projektowaniem procesów dla działalności inżynierskiej,
 • zintegrowanych systemów zarządzania – planowania i zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi i niematerialnymi oraz projektowanie przedsięwzięć,
 • bezinwazyjnych metod badania materiałów – rozumienia i oceniania przydatności metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego,
 • nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji – rozumienia, wyboru i oceny odpowiednich metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją projektów,
 • sterowania maszynami technologicznymi – rozumienia niezbędnego przygotowania do pracy w środowisku przemysłowym, bezpieczeństwa, ergonomii, diagnostyki i organizacji pracy,
 • zarządzania przedsięwzięciami w biznesie – korzystania z wiedzy teoretycznej do oceny efektywności stosowanych modeli biznesowych oraz wdrażania nowych technologii,
 • zarządzania wiedzą produkcyjną – rozumienia znaczenie wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy,
 • modelowania matematycznego procesów wytwarzania – wykorzystywania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych,
 • prowadzenia projektów – rozumienia istoty oraz roli projektów w zarządzaniu,
 • controllingu – konstruowania podstawowych budżetów operacyjnych, stosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz wykonywania analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich.

Twoje umiejętności i kompetencje specjalnościowe:

Wybierając specjalność inżynieria produkcji w agrobiznesie zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje m. in. z zakresu zarządzania marką produktu w gospodarce żywnościowej, metod przechowywania żywności, logistyki produkcji żywności, logistyki dystrybucji żywności oraz segmentacji przetwórstwa żywności. Agrobiznes jako czołowy proeksportowy sektor krajowej gospodarki i jeden z priorytetowych kierunków strategicznych rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego zapewni miejsca pracy dla wielu specjalistów posiadających umiejętności w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w łańcuchach dostaw żywności.

Z kolei wybierając specjalność zarządzanie recyklingiem zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie klasyfikacji odpadów, recyklingu w przemyśle, gospodarki odpadami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zarządzania zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów. Rynek pracy związany z recyklingiem zapewnia coraz więcej ofert zatrudnienia wraz z intensyfikacją pro konsumpcyjnego rozwoju gospodarki i narastającą potrzebą racjonalnej utylizacji odpadów. Jest to uwarunkowane osiągnięciem zrównoważonego rozwoju – priorytetu społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wz.utp.edu.pl

Trafny wybór – Profesjonalny Menedżer Produkcji

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami