Staże dla studentów

Cztery z pośród pięciu projektów złożonych na konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00SP2/17 uzyskały pozytywną ocenę i dofinasowanie.

1. „SZARŻUJ NA STAŻ! – program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii
Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – II EDYCJA”

Staże dedykowane są studentom WIM kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Transport, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria biomedyczna.

Kwota przyznanego dofinansowania – 1 662 320,04 PLN

2. „STAŻ? I PRACĘ MASZ! – program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy”

Staże dedykowane są studentomkierunków:

- WTiICh: Technologia żywności i żywienie człowieka - inżynieria żywności, Analityka chemiczna i spożywcza, Technologia chemiczna,

- WRiB: Technologia żywności i żywienie człowieka - przetwórstwo rolno-spożywcze, Rolnictwo, Biotechnologia, Architektura krajobrazu.

Kwota przyznanego dofinansowania – 489 753,00 PLN

3. „Staż na start”

Staże dedykowane są studentom WBAiIŚ kierunków: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz.

Kwota przyznanego dofinansowania – 607 089,04 PLN

4. „Galopem na STAŻ”

Staże dedykowane są studentom WHiBZ kierunków: Zootechnika, Zoofizjoterapia

Kwota przyznanego dofinansowania – 900 606,54

Realizacja projektów rozpocznie się w I kwartale 2018 r.


Drukuj