Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na wyłonienie projektów dot. cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie CPPC https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-iii-konkurs/

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego
7, bud. RCI, p. B 106 – 109).


Drukuj