Konkurs na staże dla studentów

Aktualności

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (PO WER Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Czas trwania projektu:

Projekt musi trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Zakres merytoryczny:

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwianie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez Uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% (minimum 3% wkładu własnego).

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

Drukuj