Nowe konkursy

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach których Uczelnia może starać się o zdobycie dofinansowania.


Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu Obsługi Projektów.

PO PC działanie 2.3.1 "Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"
na: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki
do kiedy: 10 stycznia 2017 r.
max. dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych, 50 mln euro
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO PC działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"
na: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania
do kiedy: 30 listopada 2016 r.
max. 95% kosztów kwalifikowanych, 1,7 mln PLN
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO WER działanie 2.19 "Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
na: przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych
do kiedy: 10 października 2016 r.
max. 100% kosztów kwalifikowanych,
IOK: Ministerstwo Rozwoju

RPO 8.5.2 "Wsparcie outplacementowe"
na:Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement obejmujących w szczególności m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
do kiedy: konkurs ma charakter ciągły; koniec pierwszej tury: 31.10.2016
max. 95% kosztów kwalifikowanych
IOK: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Drukuj