Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech następujących elementów:

-         innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

-         umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

-         w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym,

-         zarządzania informacją.

Projekt musi również zakładać praktyczne wykorzystanie zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (min. jeden semestr w trakcie trwania projektu).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.7.2015.2016, przed przystąpieniem do prac nad dokumentacją aplikacyjną należy zgłosić ten fakt (za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów) do akceptacji Rektora (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z.7.2015.2016 -  Zgłoszenie propozycji projektu). 

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/).

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).


Drukuj