Konkurs z Działania 2.3 PO PC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Pierwsza runda – od 30 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

Druga runda – od 6 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.
Dofinansowanie można otrzymać na udostępnienie do ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych będących w posiadaniu administarcji publicznej.
Pula środków dostępnych w konkursie to 60 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN a maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Szczegółowe informacje dostepne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

 


Drukuj