Studia dualne

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

 

Dofinansowanie można otrzymać na projekt, który przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 18.01.2018 r. do 02.03.2018 r.

Szczegółowe informacje znajduje się na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/

 


Drukuj