Uprawnienia jednostek organizacyjnych UTP w zakresie doktoryzowania i habilitacji

L.p. Jednostka Uprawnienia w zakresie doktoryzowania  Uprawnienia w zakresie habilitacji
1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa -
 2 Wydział Inżynierii Mechanicznej  doktor nauk technicznych w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn
doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn
 3 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki
 4  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

doktor nauk rolniczych w zakresie:

  • agronomii
  • ochrony i kształtowania środowiska
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomi
 5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej + Insttut Matematyki i Fizyki doktor nauk chemicznych w zakresie chemii -
 6 Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji
-

Drukuj