Zasady i uchwały rekrutacyjne

Rekrutacja 2019/2020
AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 3/420 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf
 
Uchwała nr 11/422 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 3/420 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf  
Uchwala nr 36/428 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 3/420 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf  pdf
Uchwała nr 7/426 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akacemickim 2019/2020 pdf pdf
Uchwała nr 4/420 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia UTP laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019/2022  
Uchwała nr 5/420 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania w UTP laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2019/2022  
Uchwała nr 8/426 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale 5/420 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania w UTP laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2019/2022  
Zarządzenie Nr Z.59.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UTP  
Print